Skole

Principper for skemalægning

Principper for skemalægning:

 

Følgende tilstræbes:

 

At skoledagen starter kl. 8.00 eller tidligst muligt herefter

 

At have en dag med boglige aktiviteter om formiddagen og praktisk musiske om eftermiddagen og/eller generelt en veksling mellem disse.

 

At nødvendige lærerskift sker mellem modulerne. Lærerskift midt i moduler bør kun ske inden for afdelingen.

 

At mulighed for holddannelse på årgangene tilgodeses. 

 

At ønsker om klasse-, fag - og projektsamarbejde prioriteres højt.

 

At der er mulighed for let mødeafvikling og adgang til hensigtsmæssig afvikling af lærersamarbejde.

 

At skemaerne så vidt muligt er klar før sommerferien.

 

At der afsættes en fast dag til mødeafvikling.

 

Godkendt af skolebestyrelsen d. 15. februar 2011

Revideret d. 7-5-18