Skole

Samvær på Haarby Skole

Samvær på Haarby Skole


På Haarby Skole, hvor mange mennesker er samlet for at lære, være og arbejde, er det vigtigt, at alle føler sig trygge og godt tilpas.

Det betyder at:
Vi viser respekt for hinanden i erkendelse af, at vi alle har
ansvar for hinandens velfærd.

Dette opnås ved:
    1. at have en god omgangstone
    2. at færdes roligt på skolens område
    3. at udvise respekt for skolens inventar, materialer og miljø
    4. at rette sig efter anvisninger

Som uddybende forslag til ovenstående samværsregler er udarbejdet et supplement.

Supplement til samværsregler på Haarby Skole

1. GOD OMGANGSTONE – betyder, at man skal tale ordentligt til hinanden og undgå drilleri – husk: det er kun sjovt at drille, når den det ”går ud over” også synes det er sjovt – er dette ikke tilfældet, stoppes øjeblikkeligt. Mobning har ikke plads på vores skole – derfor skal du huske at tale med en voksen, hvis du føler dig generet, så der kan blive taget hånd om problemerne – det er altid en god idé at drøfte problemerne i klassen eller i afdelingen.

2. AT FÆRDES ROLIGT PÅ SKOLENS OMRÅDE – vil sige, at man ikke løber indendørs, så man er til gene for andre – ”vilde” lege skal foregå i skolegården eller på de grønne arealer. Det er en selvfølge, at ingen slår eller skubber hinanden.

3. AT UDVISE RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR, MATERIALER OG MILJØ – betyder, at vi skal passe på de materialer, der bliver udleveret i forbindelse med undervisningen, og at vi skal passe på skolens inventar. Du kan blive afkrævet erstatning for ødelagt eller bortkommet materiale. Papir og affald, der ligger og flyder i lokaler og i gården, skaber ikke et godt miljø – derfor skal du holde rent og ryddeligt omkring dig.

4. AT RETTE SIG EFTER ANVISNINGER – betyder, at gård-/gangvagters eller andet personales anvisninger skal efterkommes. Anvisninger eller irettesættelser er ikke beregnet på at genere nogen, men skal opfattes som en hjælp til at alle kan få det godt på skolen