Skole

Skole-hjem-samarbejdet

Skole/hjemsamarbejde

 

Mål for skole-hjemsamarbejdet udarbejdes mellem lærerne og den enkelte klasse og sættes i sammenhæng med klassens klasseledelse. Dette vil give mulighed for tætte aftaler mellem forældre og lærere, og skal udarbejdes ud fra følgende mål:

Lydhørhed og åben kommunikation. Forventningsafstemning. Skriftlig evaluering af samarbejdet. Hvordan bidrager både forældre og lærere til at vi når målene for klassen. Mulighed for individuel og fleksibel ordning, der tilgodeser den enkelte klasses behov. Alle mål og forventninger for samarbejdet skrives ind i klassens mål for klasseledelse.

Nedenstående er et minimumsniveau for skole-hjemsamarbejdet:

Afdeling I:

-  0. årgang: 2 sk/hj-samtaler og 2 forældremøder.
-  1. årgang: hjemmebesøg, 1 samtale og 1 forældremøde.
-  2. årgang: 1 sk/hj-samtale samt evt. 1 samtale efter behov og 1 forældremøde.

Til samtalerne skal der være to lærere/pædagoger.

Afdeling M:


-  3. – 6. årgang: 1 forældremøde, 1 sk/hj-samtale for alle og ellers efter behov.

Vi prioriterer den daglige kontakt over intra højt.

Ved evt. andre samtaler indkalder vi.

Afdeling U:

-  Generelt 1 sk/hj-samtale pr. år – 15 min. pr. elev. Der kan indkaldes til ekstra samtaler efter behov/ønske fra forældre.
-  Forældremøde afholdes sidst i august – først i september. De relevante lærere deltager.
-  Faglæreren deltager efter behov i skole/hjemsamtalerne.
-  8. årgang: 1 runde m. faglærer efter jul. Sk/hj-samtaler afholdes efter elevsamtaler.
-  9. årgang: 1 sk/hj-samtale i efteråret. 1 sk/hj-samtale indkaldes til/tilbydes efter jul.

3. maj 2011