Skole

Sociale medier og skærmkultur på Haarby Skole

Sociale medier og skærmkultur på Haarby Skole:

Gennem de sidste par år er der med god grund opstået bekymringer omkring børn og unges såkaldte
skærmadfærd, som bl.a. går på følgende:


 Manglende social ageren og leg og bevægelse i pauser, hvor elever i stedet er optaget af de sociale
medier og de forskellige platforme
 Afhængigheds- og stressfremkaldende behov for at være online 24 timer i døgnet
 Risiko for at overvære brutale og virkelige voldsforbrydelser på uploadede videoer
 Intimiderende kontaktforsøg fra voksne på sociale medier
 Digital mobning f.eks. gennem videoer og fotos, som bliver taget uden den enkeltes vidende
 Forstyrrende kommunikation og underholdning via skærmmedier i timerne


Skolebestyrelsen har på møder i vinteren 2018-19 drøftet digitale medier i skolen og på denne baggrund er
der udarbejdet følgende principper:


Adgangen til skærmmedier er mange i skolen, både via elevernes egne devices og gennem skolens kan man
tilgå de forskellige platforme. Der kan ikke sikres fuldt ud mod, at elever anvender mulighederne til ”privat”
brug hverken i timer eller pauser. Derfor arbejdes pædagogisk med ”digital dannelse”, som desuden
udvikles i et samspil mellem skoletid og fritid. Arbejdet med elevernes udvikling på området foregår med
dette for øje, og forældre skal inddrages.


Konstant og konsekvent skal der arbejdes med elevernes ageren på nettet, og i skolen kan der foretages
undersøgelser, analyser og vurderinger, og disse skal udgøre grundlaget for den pædagogiske indsats.
Denne indsats spænder vidt med diverse virkemidler: Undervisningsforløb og særlige indsatser på bestemte
trin, forsøgsvise aftaler om restriktioner og evalueringer af disse, skole-hjem-samtaler, midlertidige
restriktioner og evt. periodiske individuelle og gruppevise forbud.


Det er vigtigt at eleverne inddrages - alt efter alderstrin, og arbejdet skal f.eks. omfatte: Undervisning i
forskellige muligheder via platforme, netetik, social mediers indflydelse, social tilstedeværelse, at beskytte
sig mod diverse forsøg på digital krænkelse og overgreb .


Det er op til de pædagogiske fora og til ledelsen at vælge de pædagogiske metoder, som man anser for
givtige og nødvendige for at skabe en skoledag med en tryg og udviklende omgang med såvel nuværende
som kommende typer af kommunikationsplatforme, sociale medier og særlige devices.

Som eksempler gives her en aktuel status på de regler, som er gældende på skolen netop nu:

Indskoling og mellemtrin – mobilfri skoledage, PC-fri frikvarterer
Udskoling – restriktioner aftales periodevis i klasser, årgange og for enkelte elever.
SFO – ingen mobil, spilletider, netadgang med voksenstyring

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 27-2-19