Skole

LKT - Læring, kontakt og trivsel

Vores indsatsområder
 

•Forebyggende og opsøgende trivselsarbejde i klasserne
•Synliggørelse af skolens værdigrundlag
•Samtaleforløb med enkelte elever
•Samtaleforløb med grupper
•Deltagelse i undervisningen (elever, samspil og relationer, undervisning)
•Class- og teambuilding
•Konflikthåndtering
•Forløb i klasserne efter behov
•Kollegial sparring og vejledning
•CHIPS-test, hvor der er behov
•Vidensdeling (oplæg på AM, LM efter behov)
•Medvirke til udvikling af skolens inkluderende praksis
•Deltagelse ved forældremøder ved behov
•Deltagelse ved læringskonferencer
•Modtagelse af nye elever
•Del af Pædagogisk Lærings Center

Alle kan bruge os:
Forældre, lærere, pædagoger, ledelse og elever.
Stop os på gangen, ring eller send en mail til en af os, når I har et behov.
Sammen afdækker vi behovet og når frem til en fælles forståelse for, hvilken indsats der skal til.

Værdigrundlag
 
LKT-arbejdet tager udgangspunkt i Hårby skoles værdigrundlag:
-Respekt
-Ansvarlighed
-Trivsel
-Faglighed & Læring
-Fællesskab