Skole

Godkendelse af undervisningsmidler

Godkendelse af undervisningsmidler


Kompetence til godkendelse af undervisningsmidler er af skolebestyrelsen tillagt skolens ledelse. Dog kan skolebestyrelsen til enhver tid bede om at få forelagt undervisningsmidler efter ønske.
Den enkelte lærer er ansvarlig overfor skolens ledelse i valget af undervisningsmidler, herunder disses pædagogiske værdi.
Hvis læreren skønner, at anvendelse af et undervisningsmiddel kan medføre negative reaktioner fra forældre (af etiske eller moralske grunde), skal sagen forelægges skolens ledelse.
Den enkelte lærer kan dog altid benytte materiale, der findes i skolens depoter og på biblioteket, idet dette materiale må anses for godkendt ved anskaffelsen.
Skolebestyrelsen kan hos skolelederen få gennemgang af et konkret undervisningsmiddel.

Godkendt af skolebestyrelsen d. 7. april 2011