Skole

Princip for arbejdets fordeling mellem lærere og andet pædagogisk personale.

Princip for arbejdets fordeling mellem lærere og andet pædagogisk personale.

 

 

Formål:

At sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.

At sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

 

 

Al fagopdelt undervisning varetages af lærere med undervisningskompetence, hvis det er muligt. Skolens ledelse udarbejder, i samarbejde med Assens Kommune, en efteruddannelsesplan der sikrer at de nødvendige kompetencer er repræsenteret på skolen.

Det tilstræbes, at der er højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, f. eks. LKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.

Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt.

I fordelingen af arbejdsopgaver skal der, så vidt det er muligt, lægges vægt på opgavens indhold, omfang, medarbejderens erfaring, kompetence og klassens sammenhæng.

Opgavernes fordeling er kendt af personalet og skal opleves som retfærdig af personalet.

Ledelsen kan af hensyn til den enkeltes situation vælge at tage særlige hensyn ved fordelingen af arbejdsopgaver uden det opfattes som uretfærdigt.

 

Haarby Skole d. 8.8.2016