Skole

Princip for brugen af IT i skoletiden på Haarby Skole

Princip for brugen af IT i skoletiden på Haarby Skole

 

Mål med brugen af IT:

Brugen af IT i skoletiden skal være med til at fremme elevernes læring i alle fag.

IT skal understøtte det faglige, kreative og innovative arbejde i skolen og det skal understøtte opgavernes mangfoldige løsningsmuligheder.

Herudover følger vi Assens Kommunes didaktiske digitaliseringsstrategi for brugen af IT i undervisningen samt strategiens foreskrifter for håndtering af hardware.

 

 


Godkendt af skolebestyrelsen d. 18. april 2016.