Skole

Princip for brugen af studietid

Princip for brugen af studie- og fordybelsestimer:


På Haarby Skole er timer til understøttende undervisning (UU) i videst muligt omfang tilknyttet klassetrinnets kendte lærere og pædagoger.

 

På indskolings- og mellemtrinnet lægges timer ind i ugens løb, som kan tillægges fag, der derved får flere ugentlige lektioner. Timerne til UU kan evt. flyttes til fagdage, hvilket muliggør fordybelse og ture ud af huset.

 

I udskolingen kan UU desuden anvendes til at skabe mulighed for valgbare aktiviteter.

 

På de forskellige trin skal være mulighed for at eleverne kan:

 

  • arbejde med lektier. 
  • arbejde med større opgaver. 
  • arbejde med faglig træning indenfor fagene.
  • fordybe sig i fag ud fra eventuelle mål der er opstillet i samarbejde med faglæreren.
  • arbejde frit med egen faglig fordybelse. 

 

 

Principper revideret 7-12-17