Skole

Princip for lejrskoler og skolerejser på Haarby Skole

Princip for lejrskoler og skolerejser på Haarby Skole:

 

På Haarby Skole ser vi stor værdi i, at vores elever får alsidige oplevelser, bl.a. gennem ud af huset aktiviteter. Alle vores ekskursioner, lejrskoler og skolerejser har både et fagligt og et socialt formål, der beskrives for hver enkelt tur.

 

Lejrskoler:

3. årgang: Hyttetur med to overnatninger fortrinsvis i lokalområdet.

 

7. årgang: Lejrskole med fire overnatninger i Danmark.

 

Skolerejser:

9. årgang: skolerejse med to overnatninger. Der vil være mulighed for både udenlands og indenlands tur.

Valghold: studietur/tematur med op til fire overnatninger, udenlands eller indenlands.

 

 

Økonomi:

Skolen lægger personale til ved alle ture ud af huset.

Skolerejser er forældrebetalte, og det er frivilligt for eleven at deltage.

Lejrskoler er betalt af skolen og er en del af undervisningen. Der er mødepligt for alle elever.

Der kan opkræves 73,00 kr. pr. dag til forplejning både ved lejrskoler og skolerejser jf. styrelsesvedtægten for Assens Kommunale skolevæsen.

 

Valgholdenes rejser foregår udenfor klasseregi og er derfor fuldstændig frivilligt. Prisen kan variere alt efter turens varighed og rejsemål.

 

Skolerejsen på 9. årgang er for hele klassen, og det er skolens intention at alle elever deltager.

Klassen kan selv tjene penge til turen på forskellig vis. Her forventes det, at alle deltager i indtjeningen. De penge, der tjenes, deles mellem alle elever og er dermed ikke personlige.

Niveauet for omkostninger til skolerejsen aftales på et forældremøde.

Skolerejsen skal ses som et kulturelt, socialt og fagligt supplement til den daglige undervisning.

 

 

Skolebestyrelsen d. 15.9.2014