Skole

Indskolingen

Her kan du læse om vores indskoling på Haarby Skole

Hverdagen i indskolingen

I indskolingen starter vi hver dag med 25 minutters læsebånd i alle klasser, varetaget af klassens dansklærer. Denne rolige opstart på dagen med fokus på læsning, giver god mulighed for, at følge den enkeltes læseudvikling.
To gange om ugen erstattes dele af læsebåndet med morgensamling i aulaen, hvor vi synger sange af stor variation, optræder eller bliver præsenteret for dagens dato samt tilhørende begivenheder til denne dato - herunder kendte personer.
Midt på formiddagen har eleverne endvidere motionsbånd, hvor de præsenteres for nye aktiviteter og lege - både klassevis, men også på tværs af årgange.
Undervisningen i indskolingen tilrettelægges således at den tilgodeser forskellige læringsstile. Vi benytter os af ugeskema, hvor variationen af opgaver er stor. Eleverne tager ansvar for egen læring, og muligheden for differentiering er stor.

IT i undervisningen

Alle elever i indskolingen bliver udstyret med en iPad i 0.kl. Denne iPad følgerne eleverne frem til og med 3.klasse, hvorefter de får udleveret en computer. It-udstyret benyttes kun til skolerelevante aktiviteter, og er i pauserne og efter skole låst forsvarligt inde.
It indgår som en naturlig del af undervisningen i alle fag, og alle klasser er udstyret med smartboards.

Fællesaktiviteter

I indskolingen vægtes fællesaktiviteter på tværs af klasser og årgange højt. Der arrangeres legemoduler, fælles fagdage, legetøjsdag, tur til Egeskov, sundhedsdage, emneuger, besøg i klasser og ikke mindst oplæsning for hinanden. Vi deltager ligeledes årligt i “skolernes sangdag” - til stor fornøjelse for store og små.

15036644_10212209637342446_2002784008848339293_n - Kopi.jpg 15056436_10212209603381597_5365082990910139218_n - Kopi.jpg 16864274_667588460110499_667918167667696778_n - Kopi.jpg 18765704_715536051982406_2677666616368913477_n - Kopi.jpg 18814039_10214268510052977_5952573811729794414_n.jpg 19113818_719988644870480_8302863199793096501_n - Kopi.jpg 19225572_722843791251632_8845074426079331887_n.jpg