Skole

Ansvarlighed

Hvad ansvarlighed betyder for os:


• At vi passer på hinanden og opfører os ansvarligt overfor hinanden og fællesskabet.
• At vi udvikler livsduelige børn.
• At vi er tydelige lærere og pædagoger.
• At vi forventningsafstemmer mellem skole og hjem.
• At alle bliver inddraget i at have et medansvar.

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:


• Vi vil hjælpe den enkelte ud fra deres udgangspunkt.
• Vi vil italesætte forældrenes ansvar for barnets skolegang gennem hele skoleforløbet.
• Vi vil have tydelig ledelse af klasserummet.
• Vi vil arbejde med læringsmål.
• Vi vil arbejde med trivselsforløb og mobbepolitik.