Skole

Fællesskab

Hvad  fællesskab betyder for os:


• At alle bidrager og har værdi for gruppen.
• At der er en samhørighed på skolen fra den yngste til den ældste.
• At man føler sig som en betydningsfuld el af de fællesskaber der er på skolen.
• At fællesskabet er trygt og mangfoldigt.
• At vi er et samlet fællesskab.


Hvordan vi vil arbejde med den værdi:


• Vi vil have fælles oplevelser, samhørighed, ansvarlighed og forpligtelse for børn og voksne.
• Vi vil have aktiviteter på tværs af skolen.
• Vi vil have fællesskaber hvor alle kan være med.
• Vi vil arbejde med tydelig klasseledelse.
• At personalet har faglige og sociale fællesskaber.