Skole

Faglighed og læring

Hvad faglighed og læring betyder for os:


• At det er tydeligt for alle, hvad vi vil lære.
• At formålet med at komme i skolen er at blive klogere/dygtigere hver dag/time.
• At faglighed er en mangfoldighed af læringsstile og arbejdsformer der er varierede og kreative.
• Vi vægter høj fagfaglighed, alle skal lære så meget de kan.
• Vi vægter opfindsomhed, livsduelighed og kreativitet.

 

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:


• Vi vil have tydelige læringsmål i klassen.
• Vi vil arbejde i fagteams, fagudvalg og give hinanden sparring.
• Vi vil inddrage og samarbejde med forældrene.
• Vi vil arbejde proaktivt og give eleverne værktøjer og strategier til at lykkes socialt, fagligt og personligt.
• Vi vil skabe motivation hos eleverne gennem medbestemmelse og afvekslende arbejdsformer.