Skole

Respekt

Hvad respekt betyder for os:


• At vi har gensidig forståelse og tolerance i forholdet mellem lærere, elever og forældre.
• At vi taler ordentligt til hinanden og viser hensyn.
• At se det positive i hinandens forskellighed.
• At vi viser vores respekt i relationerne med hinanden.
• Vi vil have respekt for vores omgivelser, skolens rammer og for vores aftaler.

 

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:


• Ved at respekt gennemsyrer vores måde at være sammen på.
• Ved at vi arbejder med klassens værdier.
• Vi vil italesætte den gode historie.
• Vi vil lytte og arbejde med trivsel.
• Vi vil opbygge et tæt og godt teamsamarbejde.