Skole

Trivsel

Hvad trivsel betyder for os:


• At alle føler sig værdifulde.
• At vi udvikler os fagligt og personligt.
• At vi har en god tone og bruger humor.
• At glæde og tryghed er en forudsætning for læring.
• At der ikke forekommer mobning på skolen.

 


Hvordan vi vil arbejde med den værdi:


• Vi vil vægte LKT arbejdet på skolen.
• Vi vil have fokus på klassens sociale liv.
• Vi vil samarbejde åbent med forældrene, hvis vi oplever et barn mistrives.
• Personalet skal trives og have gode arbejdsbetingelser, så vi kan skabe anerkendelse og nærvær for børnene.
• Vi har en klar og effektiv mobbepolitik.