Skip til hoved indholdet

Om SFO'en

Om SFOen

 

Haarby Skoles SFO er et tilbud til børn fra 0. - 3. klasse.

SFO har et tæt samarbejde med indskolingen. Alle pædagoger er en del af teamet omkring klasserne.

Opgaven for Haarby Skoles SFO er at skabe et pædagogisk udviklende, trygt og omsorgsfuldt miljø, der støtter børnenes læring, trivsel og udvikling

I hverdagen finder vi det vigtigt, at børnene får mulighed for:

  • at lege
  • at knytte venskaber
  • at være en del af fællesskabet
  • at få gode og sjove oplevelser med andre børn og voksne
  • at få succesoplevelser
  • at få passende udfordringer
  • at lære af sine konflikter
  • at respektere forskelligheder
  • at udvikle kreative, sociale og motoriske kompetencer

Et vigtigt element i SFOens hverdag er, at der er frirum til, at børnene selv kan vælge, hvilke aktiviteter, de vil deltage i, eller til selv at tage initiativ til at lege med venner og kammerater. Børnene lærer at mestre og strukturere deres hverdag i SFO gennem de valg, de foretager - om nødvendigt støttet af pædagogerne. Det er vores opgave at skabe rammer, i videste forstand, for børnenes selvstændige leg, som fremmer venskab og godt kammeratskab.

 

Haarby Skole
Sportsvej 16
5683 Haarby

Telefon: 64 74 76 60

Nyttige links