Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole Mellemtrinnet

Mellemtrinnet

Hverdagen

Vi starter hver dag med 30 min. læsebånd i alle klasser. Det er klassens dansklærer, der har timerne, og det er her, i denne rolige start på dagen, at der er god mulighed for at følge den enkelte elevs læseudvikling.

IT indgår som en naturlig del af undervisningen i de fleste fag. Alle klasser er udstyret med smartboards og eleverne i afdelingen får udleveret enten computer eller iPad, når de starter i 3. Klasse. IT-udstyret følger eleverne gennem hele deres tid i afdelingen og benyttes kun til skolerelevante aktiviteter. I pauserne og efter skole er IT-udstyret låst forsvarligt ind i klassen.

Elevernes mobiltelefoner er ikke synlige i skoledagen. Den kan benyttes efter lærerens anvisninger til undervisningsbrug.

Fællesaktiviteter

I starten af det nye skoleår arrangeres legedag for alle afdelingens elever. Her introduceres de nye 3. Klasser for lege, spil mm. Alle elever og lærere tager ansvar for at byde de nyeste elever velkommen i "Blok 1".

Vi har årlige idrætsdage, motionsdage og fællesdage, hvor målet, udover motion, er at lade eleverne være sammen på tværs af klassetrin. Dette giver en god stemning på gangen, da eleverne lærer elever fra andre årgange at kende.

Lejrtur/ekskursioner

3. Årgang er på lejrtur med 2 overnatninger. Ofte er turen gået til Trente Mølle, hvor eleverne, udover at få en fantastisk fællesoplevelse, har en uforglemmelig naturoplevelse i de fine rammer.

I forbindelse med fagdage, tager klasserne jævnligt på ekskursioner, der understøtter den daglige undervisning. Turneringer i sport ifm. idrætsundervisning, fagdage i Tivoli, tur til Jordløse bakker eller Nabben ifm.

Musik/teater

6. Årgang står for årets skolekomedie, der opføres til skolefesten. Eleverne samarbejder på hele årgangen.

Vi har årligt 1-2 fagdage, der står i musikkens tegn. Derudover præsenteres eleverne flere gange i deres til i afd. M for teater på Odense teater, teatergruppers opsætninger på skolen, biografture, koncerter mm. Alt sammen noget, der forberedes og bearbejdes i den daglige undervisning.

2 dage om ugen har vi fællessang i skolens aula. Sammen med indskolingen synger vi sange af stor variation. Hver måned hædres månedens fødselarer.

Interesserede elever fra 4.-5. klasse står for skolens Luciaoptog. Efter optoget på skolen er der tradition for, at eleverne fortsætter til byens plejehjem.

Haarby Skole
Sportsvej 16
5683 Haarby

Telefon: 64 74 76 60

Nyttige links