Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole MOT

MOT

MOT

 

Assens Kommune har valgt at indgå et samarbejde med MOT- Danmark, hvilket betyder, at vi nu er en ”MOT -skole”.

 

MOT, som er norsk og betyder MOD, er en holdningsskabende organisation, som på baggrund af initiativ fra OL-skøjteløberne Atle Vårvik og Johann Olav Koss, blev grundlagt i Norge i 1997, og er nu udbredt til en lang række lande verden over.

MOT-programmet henvender sig til de unge fra 7.-9. klasse. Baggrunden for at indføre MOT på skolerne, var ønsket om øget trivsel og tryghed hos skolernes ældste elever – en aldersgruppe, der er præget af mange tanker om sig selv, det sociale liv og livet generelt.

MOT arbejder med de unge med mål om at bidrage til robuste og trygge ungdomsmiljøer, hvor de tre grundprincipper i programmet er;

  • Mod til at sige nej
  • Mod til at vise omsorg
  • Mod til at leve

I løbet af 7.-9. klasse guides eleverne gennem i alt 12 moduler, der er udarbejdet af MOT under ledelse af MOT-coaches, som er lærere eller pædagoger, som har gennemført et tre-dages kursus, og på den baggrund certificeres. På Glamsbjergskolen er der pt. tilknyttet 2 MOT-coaches Martin og Kirsten

MOT er baseret på øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og vise mod. Der arbejdes bl.a. med temaer som vis MOD, at føle sig værdifuld, drømme, forbilleder, tryghed, værdighed og fremtiden, hvor det sidste tema læner sig op ad deres forestående exit fra folkeskolen med fokus på ønsker for deres fremtid, hvor programmet er sikret en progression ift. de temaer der tages op på hver årgang. Et besøg har en god variation mellem det at tale om temaerne, og herefter “åbne dem for eleverne”, ved at lave aktiviteter, der fanger eleverne i de følelser og udfordringer, som temaerne ofte er i berøringsflade med, når det kommer til de unge.

Sideløbende med møderne udvælges der fra 8. årgang to-tre elever, der “uddannes” til at være “Ung MOTivator”, som skal være forbilleder for de kommende 7. klasser og være med til at holde gejsten oppe omkring MOT. De spiller en stor rolle ift. MOT’s filosofi, der knytter sig til “ung-til-ung-formidling”.

Derudover har MOT tilknyttet en række kendte personer, f.eks. sportsudøvere, der er ambassadører for MOT. Disse ambassadører deltager i forskellige arrangementer, som eleverne på 7.-9. årgang evt. kan bliver inviteret til. 

I MOT forekommer der flere arrangementer og mærkedage, som skolerne selv varetager. Eksempelvis “Mod-til-at glæde” dagen, hvor 8. klasserne går sammen om, at glæde andre i nærmiljøet. Det kunne være at pakke indkøb for kunder i Rema, komme med kage og tid til en snak på plejehjemmet, eller at lege med børnene i indskolingen.

Interesserede kan læse mere om på MOT-Danmark og MOT-programmet på motdanmark.dk og mot koncept

Haarby Skole
Sportsvej 16
5683 Haarby

Telefon: 64 74 76 60

Nyttige links