Skip til hoved indholdet

Vores værdier

Her kan du læse Haarby Skoles værdigrundlag

Hvad  fællesskab betyder for os:

 • At alle bidrager og har værdi for gruppen.
 • At der er en samhørighed på skolen fra den yngste til den ældste.
 • At man føler sig som en betydningsfuld el af de fællesskaber der er på skolen.
 • At fællesskabet er trygt og mangfoldigt.
 • At vi er et samlet fællesskab.

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:

 • Vi vil have fælles oplevelser, samhørighed, ansvarlighed og forpligtelse for børn og voksne.
 • Vi vil have aktiviteter på tværs af skolen.
 • Vi vil have fællesskaber hvor alle kan være med.
 • Vi vil arbejde med tydelig klasseledelse.
 • At personalet har faglige og sociale fællesskaber.

Hvad ansvarlighed betyder for os:

 • At vi passer på hinanden og opfører os ansvarligt overfor hinanden og fællesskabet.
 • At vi udvikler livsduelige børn.
 • At vi er tydelige lærere og pædagoger.
 • At vi forventningsafstemmer mellem skole og hjem.
 • At alle bliver inddraget i at have et medansvar.

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:

 • Vi vil hjælpe den enkelte ud fra deres udgangspunkt.
 • Vi vil italesætte forældrenes ansvar for barnets skolegang gennem hele skoleforløbet.
 • Vi vil have tydelig ledelse af klasserummet.
 • Vi vil arbejde med læringsmål.
 • Vi vil arbejde med trivselsforløb og mobbepolitik.

Hvad faglighed og læring betyder for os:

 • At det er tydeligt for alle, hvad vi vil lære.
 • At formålet med at komme i skolen er at blive klogere/dygtigere hver dag/time.
 • At faglighed er en mangfoldighed af læringsstile og arbejdsformer der er varierede og kreative.
 • Vi vægter høj fagfaglighed, alle skal lære så meget de kan.
 • Vi vægter opfindsomhed, livsduelighed og kreativitet.

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:

 • Vi vil have tydelige læringsmål i klassen.
 • Vi vil arbejde i fagteams, fagudvalg og give hinanden sparring.
 • Vi vil inddrage og samarbejde med forældrene.
 • Vi vil arbejde proaktivt og give eleverne værktøjer og strategier til at lykkes socialt, fagligt og personligt.
 • Vi vil skabe motivation hos eleverne gennem medbestemmelse og afvekslende arbejdsformer.

Hvad respekt betyder for os:

 • At vi har gensidig forståelse og tolerance i forholdet mellem lærere, elever og forældre.
 • At vi taler ordentligt til hinanden og viser hensyn.
 • At se det positive i hinandens forskellighed.
 • At vi viser vores respekt i relationerne med hinanden.
 • Vi vil have respekt for vores omgivelser, skolens rammer og for vores aftaler.

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:

 • Ved at respekt gennemsyrer vores måde at være sammen på.
 • Ved at vi arbejder med klassens værdier.
 • Vi vil italesætte den gode historie.
 • Vi vil lytte og arbejde med trivsel.
 • Vi vil opbygge et tæt og godt teamsamarbejde.

Hvad trivsel betyder for os:

 • At alle føler sig værdifulde.
 • At vi udvikler os fagligt og personligt.
 • At vi har en god tone og bruger humor.
 • At glæde og tryghed er en forudsætning for læring.
 • At der ikke forekommer mobning på skolen.

Hvordan vi vil arbejde med den værdi:

 • Vi vil vægte LKT arbejdet på skolen.
 • Vi vil have fokus på klassens sociale liv.
 • Vi vil samarbejde åbent med forældrene, hvis vi oplever et barn mistrives.
 • Personalet skal trives og have gode arbejdsbetingelser, så vi kan skabe anerkendelse og nærvær for børnene.
 • Vi har en klar og effektiv mobbepolitik.

Haarby Skole
Sportsvej 16
5683 Haarby

Telefon: 64 74 76 60

Nyttige links